Oct Design Museum / Studio Pei-Zhu

Courtesy of

Architects: Studio Pei-Zhu
Location: Shenzhen,
Principal Architect: Pei Zhu
Design Team: Xiaoming Zeng, Fan He, Jun Ke, Chongxia Jiao, Xiao Yin, Si Li
Structure Consultant: Xueyi Fu
Completion: 2011
Area: 5,000 sqm
Photographs: Courtesy of Studio Pei-Zhu