© Jaime Sicilia
© Jaime Sicilia
© FG + SG
© FG + SG
© Floto + Warner/OTTO
© Floto + Warner/OTTO
© Jaime Sicilia
© Jaime Sicilia
© Floto + Warner/OTTO
© Floto + Warner/OTTO
© HG Esch
© HG Esch
Courtesy of Katsutoshi Sasaki + Associates
Courtesy of Katsutoshi Sasaki + Associates
© David Frutos
© David Frutos
© Taisuke Ogawa
© Taisuke Ogawa
© Takeshi Yamagishi
© Takeshi Yamagishi
© Silviu Chiţu
© Silviu Chiţu
Courtesy of ONL
Courtesy of ONL
© Daniele Domenicali
© Daniele Domenicali
© Mauricio Fuertes
© Mauricio Fuertes
© Tomohiro Sakashita
© Tomohiro Sakashita
© Leonardo Finotti
© Leonardo Finotti
Giveaway: Three copies of ‘Draw Me a House’
© PTE Architects
© PTE Architects