House for P / LOW Architecten

House for P / LOW Architecten - Bathtub, Windows, Bathroom, BeamHouse for P / LOW Architecten - BeamHouse for P / LOW Architecten - Windows, Door, Brick, FacadeHouse for P / LOW Architecten - Countertop, Beam, WindowsHouse for P / LOW Architecten - More Images+ 8

Antwerp, Belgium

Text description provided by the architects. NATURE AND LIGHT

In a wooded area in the town of Keerbergen, LOW architecten designs a private dwelling on one single level. The owner’s wish was to build a house with a plain structure and to live in touch with nature. The woods on the surrounding lots create large shadow parts over the parcel. This 'limitation' was the starting point for the idea to capture natural light through the roof. The result is a sculptural volume with two converging roofs.

House for P / LOW Architecten - Table, Chair, Windows, Countertop
© Stijn Bollaert

The roof structure is tangible everywhere in the house, there are no straight lines when you look at the ceiling. The result is an extraordinary spatial perception when you enter the living area. The asymmetrical skylight provides extra daylight to splash into the room.

House for P / LOW Architecten - Wood, Beam, Chair
© Stijn Bollaert

INTROVERT BUT OPEN

At first sight, the house appears introverted, almost ascetic, in fact.  The restrained facade design and the robust use of materials create that effect.  But the bunker-like building actually opens up completely to the countryside at the rear.  The association with a bunker is reinforced by the two funnel-shaped roofs. 

House for P / LOW Architecten - Image 10 of 13
Ground Floor Plan

Despite its unusual design, the materials used are rather traditional: bricks for the façade, ceramic cladding for the roof and aluminum windows. Brass joinery for the front doors gives the façade a special touch.

House for P / LOW Architecten - Brick
© Yannick Milpas

NATUUR EN LICHT

Verscholen in de bossen van  Keerbergen ontwerpt LOW architecten een gelijkvloerse particuliere woning.  De wens van de klant was een huis te bouwen met een duidelijke structuur en om in contact te leven met de natuur.  De bebossing op de omliggende percelen creëert grote schaduwvlakken over delen van het perceel.  Deze ‘beperking’ werd het vertrekpunt van het idee om natuurlijk licht te vangen doorheen het dak. Het resultaat is een sculpturaal volume met twee naar elkaar toelopende daken.

House for P / LOW Architecten - Table, Windows, Chair, Lighting, Bedroom, Beam
© Stijn Bollaert

De dakstructuur is overal in het huis voelbaar, er is geen enkel recht plafond.  Het resultaat is een bijzondere ruimtelijke ervaring wanneer men de leefruimte betreedt.  Het asymmetrische dakraam zorgt voor extra zenitaal licht dat in de ruimte kan schijnen.

House for P / LOW Architecten - Bathtub, Windows, Bathroom, Beam
© Stijn Bollaert

INTROVERT MAAR OPEN

Op het eerst zicht lijkt het huis introvert, bijna ascetisch zelfs.  Het sobere gevelontwerp en het robuust gebruik van materialen creëren dit effect.  Maar het bunkerachtige gebouw opent zich  achteraan helemaal naar het landschap.  De trechtervormige daken versterken deze associatie met de bunker nog meer.

House for P / LOW Architecten - Beam
© Stijn Bollaert

Ondanks zijn opmerkelijke vormgeving zijn de gebruikte materialen eerder traditioneel: baksteen voor de gevel, een keramische bekleding van het dak en aluminium ramen.  Het messing schrijnwerk van de voordeuren geeft de voorgevel een bijzondere toets.

Project gallery

See allShow less
About this office
Cite: "House for P / LOW Architecten" 25 Jun 2014. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/519064/house-for-p-low-architecten> ISSN 0719-8884

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.