Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter

Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - Forest
Courtesy of Reiulf Ramstad Arkitekter
  • Architects: Reiulf Ramstad Arkitekter
  • Area Area of this architecture project Area:  120
  • Year Completion year of this architecture project Year:  2011

Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - ForestSquare House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - Image 3 of 19Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - Beam, WindowsSquare House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - WindowsSquare House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - More Images+ 14

Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - Image 6 of 19
Courtesy of Reiulf Ramstad Arkitekter

Text description provided by the architects. The house is situated in a pine wood on Veierland, a car-free island outside Nøtterøy in Vestfold. Perched on stilts above a rocky ridge it gently hovers in the woodland, leaving no footprint. This impression is further enhanced by a homogenous surface of dark wood, which gives the house an inconspicuous, almost muted character. It bespeaks serenity and inward orientation; a principle reflected further in its very rational layout. Functions are gathered in ‘batteries’, which leaves the rest of the indoor volume clarified and transparent. Made up of longitudinal blocks around a central open area, the house is oriented towards this centre, which in itself does not serve any function and therefore constitutes a serene, untouched locus.

Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter - Beam, Windows
Courtesy of Reiulf Ramstad Arkitekter

Huset er plassert i barskogen på Veierland, en bilfri øy utenfor Nøtterøy i Vestfold. Satt på søyler på en bergrygg, svever huset vagt over skogbunnen, uten å etterlate fotavtrykk. Dette inntrykket er videre understreket med en homogen overflate av mørkt tre, noe som gir huset et dempet uttrykk og gjør det nesten usynlig. Det signaliserer ro og har en innadvendt retning; et prinsipp som er tatt videre i boligens inndeling. Funksjonene er samlet i batterier som etterlater resten av volumet klart og oversiktlig. Sammensatt av langsgående blokker, er huset orientert mot et sentralt åpent område, som i seg selv ikke betjener noen funksjon, og utgjør derfor et rolig, urørt sted.

Floor Plan

Project gallery

See allShow less
About this office
Cite: "Square House Veierland / Reiulf Ramstad Arkitekter" 17 Jun 2013. ArchDaily. Accessed . <https://www.archdaily.com/387731/square-house-veierland-reiulf-ramstad-arkitekter-as> ISSN 0719-8884

You've started following your first account!

Did you know?

You'll now receive updates based on what you follow! Personalize your stream and start following your favorite authors, offices and users.