All
Projects
Products
Events
Competitions

Xiaodong Xu

BROWSE ALL FROM THIS PHOTOGRAPHER HERE

Courtyard-Wayuan / Basic Architecture Studio

Courtyard day scene. Image © Zhen Shen View from west side room to courtyard. Image © Zhen Shen Courtyard day scene. Image © Zhen Shen South main room interior. Image © Zhen Shen + 32

Beijing, China

MH Creative Studio / Xiamen Himalaya Design & Decoration

© Xiaodong Xu
© Xiaodong Xu

© Xiaodong Xu © SHEN PHOTO © SHEN PHOTO © SHEN PHOTO + 33

Quanzhou, China