Iberia Center for Contemporary Art / Approach Architecture Studio

Courtesy of

Architects: Approach Architecture Studio
Location: , China
Architect In Charge: Liang Jingyu
Art Director: Lu Qiong
Design Team: Peng Xiaohu, Zhao Ning, Li Honglei, Yang Jieqing, Zhou Yuan, Gu Wei
Engineers: Beijing Jiuyuan Tri-Star Architects Partnership
Year: 2008
Photographs: Courtesy of Approach Architecture Studio