< Back to Ningbo Historic Museum / Wang Shu, Amateur Architecture Studio

 
 
Ningbo Historic Museum / Wang Shu, Amateur Architecture Studio

Original Size