Ilario Piatti

BROWSE ALL FROM THIS PHOTOGRAPHER HERE

Functional Reuse of an Ex Factory in Lumezzane / Luigi Serboli + Pierangelo Scaroni

Courtesy of Luigi SerboliCourtesy of Luigi Serboli© Ilario Piatti© Ilario Piatti+ 34

Lumezzane, Italy