Bamboo Courtyard Teahouse / Harmony World Consulting & Design

© T+E

Architects: Harmony World Consulting & Design
Location: , Yangzhou,
Architect In Charge: Sun Wei
Design Team: Shi Jun, Peter Dykes, Zhang QianQian
Area: 400 sqm
Year: 2012
Photographs: T+E