Convent de Sant Francesc / David Closes

01:00 - 9 July, 2012
© Jordi Surroca
© Jordi Surroca

© Jordi Surroca © Jordi Surroca © Jordi Surroca © Jordi Surroca +14