Leimond-Shonaka Nursery School / Archivision Hirotani Studio

© Kurumata Tamotsu

Architects: Archivision Hirotani Studio
Location: Owariasahi, Aichi,
Architect In Charge: Hirotani Yoshihiro, Ishida Yusaku
Area: 1,018 sqm
Year: 2011
Photographs: Kurumata Tamotsu, Noriko Momoi