House in Minoh / Fujiwarramuro Architects

© Toshiyuki Yano

Architects: Fujiwarramuro Architects
Location: Minoh, Osaka,
Project Architects: Shintaro Fujiwara, Yoshio Muro
Area: 120 sqm
Photographs: Toshiyuki Yano