Enbutsu-do / Zai Shirakawa Architects

01:00 - 12 July, 2012
Enbutsu-do / Zai Shirakawa Architects, © Toru Kitamura
© Toru Kitamura

© Toru Kitamura © Toru Kitamura © Toru Kitamura © Toru Kitamura +30