© Marcello Mariana
© Marcello Mariana
© Maria Efthymiou
© Maria Efthymiou
© Sebastián Crespo Camacho
© Sebastián Crespo Camacho
© David Cervera Castro
© David Cervera Castro
© Koichi Torimura
© Koichi Torimura
© Daichi Ano
© Daichi Ano
© Toshihisa Ishii
© Toshihisa Ishii
© Lisa Romerein
© Lisa Romerein
Courtesy of Altamirano Armanet Arquitectos
Courtesy of Altamirano Armanet Arquitectos
© Shinichi Watanabe
© Shinichi Watanabe
© Bob Coscarelli
© Bob Coscarelli
Courtesy of monovolume architecture + design
Courtesy of monovolume architecture + design
© Edmund Sumner
© Edmund Sumner
© Patrick Bingham-Hall
© Patrick Bingham-Hall
© Hiroyuki Oki
© Hiroyuki Oki
© Lluís Casals
© Lluís Casals
© Kazuyasu Kochi
© Kazuyasu Kochi
© Alejo Bague
© Alejo Bague