< Back to House in Nasu / Kazunori Fujimoto Architect & Associates

 
 
House in Nasu / Kazunori Fujimoto Architect & Associates

Original Size