All
Projects
Products
Events
Competitions

Drozdov&Partners

BROWSE ALL FROM THIS FIRM HERE

Dental Clinic / Drozdov&Partners

02:00 - 20 October, 2018
Dental Clinic / Drozdov&Partners, © Andrey Avdeenko Photographers
© Andrey Avdeenko Photographers

© Andrey Avdeenko Photographers © Andrey Avdeenko Photographers © Andrey Avdeenko Photographers © Andrey Avdeenko Photographers + 22

Teatr na Podoli / Drozdov & Partners

00:00 - 15 December, 2017
Teatr na Podoli / Drozdov & Partners, © Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko + 18

 • Architects

 • Location

  Andriyivsky descent, Kyiv, Ukraine
 • Category

 • Design Team

  Oleg Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Hanna Kosharna, Oleksandr Kuznetsov, Vitaliy Pravik, Tymofii Ulanchenko, Oksana Chebina
 • Area

  2700.0 m2
 • Project Year

  2017
 • Photographs

Karelian House / Drozdov & Partners

00:00 - 12 September, 2017
Karelian House / Drozdov & Partners, © Aleksey Bogolepov
© Aleksey Bogolepov

© Aleksey Bogolepov © Aleksey Bogolepov © Aleksey Bogolepov © Aleksey Bogolepov + 17

 • Architects

 • Location

  Saint Petersburg, Russia
 • Category

 • Design Team

  Oleg Drozdov, Vyacheclav Zhemir, Aleksandr Kuznetsov, Vitaliy Pravik, Anastasiia Stryzhevska, Timofey Ulanchenko, Aleksandra Urtyukova
 • Area

  300.0 m2
 • Project Year

  2017
 • Photographs

Baked by the Heat / Drozdov & Partners

02:00 - 7 March, 2017
Baked by the Heat / Drozdov & Partners, © Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko + 22

 • Architects

 • Location

  Kharkiv, Ukraine
 • Category

 • Architects in Charge

  Yana Bryukhovetskaya, Oleg Drozdov, Katerina Yolkina, Sergey Kostyanoy, Vitaliy Pravik
 • Area

  448.0 m2
 • Project Year

  2016
 • Photographs

Markhouse / Drozdov & Partners

02:00 - 30 January, 2017
Markhouse / Drozdov & Partners, © Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko        © Andrey Avdeenko        © Andrey Avdeenko        © Andrey Avdeenko        + 22

 • Architects

 • Location

  Kharkiv, Ukraine
 • Category

 • Architects in Charge

  Oleg Drozdov, Katerina Yolkina, Sergey Kostyanoy, Aleksandr Kuznetsov, Vitaliy Pravik
 • Area

  350.0 m2
 • Project Year

  2016
 • Photographs

House With A Peristyle / Drozdov&Partners

09:00 - 5 June, 2016
© Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko + 24

House in Kharkiv / Drozdov & Partners

05:00 - 28 October, 2015
House in Kharkiv / Drozdov & Partners, © Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko + 19

 • Architects

 • Location

  Kharkiv, Ukraine
 • Category

 • Architect in Charge

  Yuriy Bendasov, Oleg Drozdov, Vladimir Konovalov, Yana Bryukhovetskaya and Eugeniy Bosenko
 • Area

  488.0 sqm
 • Project Year

  2015
 • Photographs

Water Patio House / Drozdov & Partners

01:00 - 25 June, 2013
© Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko
 • Architects

 • Location

  Odessa, Ukraine
 • Category

 • Architect in Charge

  Oleg Drozdov, Alexander Strulev
 • Landscape

  Jeroen Schipper Architecten
 • Area

  725.0 sqm
 • Project Year

  2007
 • Photographs

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko + 31

Ave Plaza / Drozdov&Partners

00:00 - 10 January, 2013
Ave Plaza / Drozdov&Partners, © Andrey Avdeenko
© Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko        © Andrey Avdeenko        © Andrey Avdeenko        © Andrey Avdeenko        + 22

Coffee C.A.F.E. / Drozdov & Partners

00:00 - 31 August, 2012
Coffee C.A.F.E. / Drozdov & Partners, Courtesy of Drozdov and Partners
Courtesy of Drozdov and Partners

Courtesy of Drozdov and Partners Courtesy of Drozdov and Partners Courtesy of Drozdov and Partners Courtesy of Drozdov and Partners + 20

 • Architects

 • Location

  Kharkov, 77 Sumskaya st
 • Category

 • Design Team

  Aleksandr Abrosimov, Sergey Vasov, Denis Davydov, Oleg Drozdov, Sergey Rusanov
 • Area

  760.0 m2
 • Project Year

  2011