Artificial Topography / Ryumei Fujiki

Masahiro Hoshida

Architects: Ryumei Fujiki
Location: ,
Client: Kobe Biennial Committee
Project Team: Fujiki Studio, KOU::ARC, Kensuke Kawamura, Yoshiki Tachi, Shun Simoya, Kohaku Furihata, Yuki Sakurada, Toshihiko Hatori, Yoshito Fukaya, Yuji Uemura, Yuki Ishigami
Colaboration: Yukiko Sato (F.A.D.S)
Project Year: 2011
Photographs: Courtesy of Ryumei Fujiki, Masahiro Hoshida