Atali Ganga / RLDA

© Asif Khan

Architects: RLDA
Location:
Architect In Charge: Rahoul Singh, Lakshmi Chand Singh
Design Team: Rahoul Singh, Lakshmi Chand Singh, Kushal Lachchwani, Sajal Das, Ajay Saini
Structural: S.D Construction
Area: 2045.0 sqm
Year: 2012
Photographs: Asif Khan

Rishikesh House / Rajiv Saini

© Sebastian Zachariah

Architects: Mr. Rajiv Saini
Location: ,
Project Year: 2010
Project Area: 640 sqm
Photographs: Sebastian Zachariah