The New Music World / Lmyarch-studio

Courtesy of

Architects: Lmyarch-studio
Location: , China
Architect In Charge: Lmyarch-studio
Design Team: Wei Li, Yuan yuan ,Fengxue Liu, Wenke Zhang,Meiyu Guo,Changqiong Li,Liang Li
Engineering: Haisheng Wu,Yantao He,Xinxin Sun
Area: 195 sqm
Year: 2013
Photographs: Courtesy of Lmyarch-studio