Portico / Aida Atelier + Kuno Lab

© Tatsuya Noaki

Architects: Aida Atelier + Kuno Lab
Location: ,
Design Architect: Tomoro Aida & Toshimitsu Kuno & Shinpei Uehara (Aida Atelier, Inc. & Kuno Lab. / Nagoya City Univ. Graduate School of Design and Architecture)
Executive Architect: Tomoro Aida & Toshimitsu Kuno & Shinpei Uehara & Tomoki Nagase
Completion: 2011
Site Area: 179.07 sqm
Photographs: Tatsuya Noaki