the world's most visited architecture website

House in Kharkiv / Sbm studio

 • Architects: Sbm studio
 • Location: Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
 • Architects in Charge: Olga Kleytman, Kateryna Ahafonova, Anna Verizhenko, Valeriia Ahafonova
 • Engineer: Sergij Stribul
 • Area: 460.0 sqm
 • Project Year: 2014
 • Photographs: Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko

House in Kharkiv / Drozdov & Partners

 • Architects: Drozdov & Partners
 • Location: Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
 • Architect in Charge: Yuriy Bendasov, Oleg Drozdov, Vladimir Konovalov, Yana Bryukhovetskaya and Eugeniy Bosenko
 • Area: 488.0 sqm
 • Project Year: 2015
 • Photographs: Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko

Ave Plaza / Drozdov&Partners

 • Architects: Drozdov&Partners
 • Location: Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine
 • Design Team: Oleg Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Irina Goydenko
 • Area: 23400.0 sqm
 • Project Year: 2012
 • Photographs: Andrey Avdeenko

© Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko © Andrey Avdeenko