Summer House in Naxos / Ioannis Baltogiannis, Phoebe Giannisi, Zissis Kotionis, Katerina Kritou and Nikolaos Platsas

Courtesy of & Nikolaos Platsas

Architects: Ioannis Baltogiannis, Phoebe Giannisi, Zissis Kotionis, Katerina Kritou, Nikolaos Platsas
Location: Naxos,
Architect In Charge: Ioannis Baltogiannis
Area: 280.0 sqm
Year: 2012
Photographs: Courtesy of Katerina Kritou & Nikolaos Platsas