House in Konan / Coo Planning

© Yuko Tada ,

Architects: Coo Planning
Location: Kobe, Hyogo,
Architect In Charge: Akiyoshi Nakao
Area: 75 sqm
Year: 2013
Photographs: Yuko Tada , Coo Planning

House in Sayo / Fujiwarramuro Architects

© Yano Toshiyuki

Architects: Fujiwarramuro Architects
Location: Hyogo,
Project Architect: Shintaro Fujiwara, Yoshio Muro
Site Area: 262.53 sqm
Building Area: 82.78 sqm
Area: 81.26 sqm
Photographs: Yano Toshiyuki

Cafe Cross / FORM | Kouichi Kimura Architects

© Kei Nakajima

Architects: FORM Kouichi Kimura Architects
Location: Hyogo,
Area: 121.45 sqm
Year: 2012
Photographs: Kei Nakajima