Ave Plaza / Drozdov&Partners

© Andrey Avdeenko

Architects: Drozdov&Partners
Location: , Oblast,
Design Team: Oleg Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Irina Goydenko
Area: 23,400 sqm
Year: 2012
Photographs: Andrey Avdeenko