Voronoi’s Corrals / decaARCHITECTURE

© Stale Eriksen

Architects: decaARCHITECTURE
Location: Milos Island, Cyclades,
Design Team: Carlos Loperena, Alexandros Vaitsos, Eva Tsouni, Minna Colakis, Stefanos Nassopoulos, Jo Burtenshaw, Alison Katrii, Roza Giannopoulou
Construction: Carlos Loperena, Dimitra Palaiologou
Mechanical Engineer: George Kavoulakos
Structural Engineer: Christos Kaklamanis
Planting Consultant: Kalliopi Grammatikopoulou
Area: 300 sqm
Year: 2012
Photographs: Stale Eriksen, Courtesy of

Aloni / decaARCHITECTURE

Architects: decaARCHITECTURE
Location: Antiparos,
Project Team: Alexandros Vaitsos, Carlos Loperena, Elena Zabeli, Kyle Gudsell, Katerina Chryssanthopoulou
Owner: Oliaros AE (Antiparos Design Projects)
Structural Engineers: KYMA / Manos Kyriazis
Mechanical Engineers: TEKEM / George Kavoulakos
Contractor: Kataskevastiki Topometriki Parou ABETE / Nikos Kaggelis
Landscape Designers: Doxiadis+ / Thomas Doxiadis
Project Area: 237 sqm
Project Year: 2008
Photographs: Erieta Attali, Ed Reeve,