Mountain Moon / Chin Architects

© Jeffrey Cheng

Architects: Chin Architects
Location: City, Taiwan
Design Team: I-Ju Chin, Hung-I Lin, Hung-Nan Chu, Mu-Chen Chan, Shen-Hung Chiang, Hsin-Ping Cho, Chun-Chun Yang, Fei-Chun Ying
Building Contractor: Pacific Construction Co., LTD
Area: 3,053 sqm
Year: 2010
Photographs: Jeffrey Cheng

Ritz Plaza Housing Complex / Chin Architects

© Jeffrey Cheng

Architects: Chin Architects
Location: , City, Taiwan
Design Team: I-Ju Chin, Hung-I Lin, Hung-Nan Chu, Mu-Chen Chan, Shen-Hung Chiang, Wei-Shian Chen, Wan-Ju Chang
Building Contractor: Bionic Group
Clients: Bionic Group
Area: 2,278.28 sqm
Year: 2010
Photographs: Jeffrey Cheng

Housing in Taipei / Chin Architects

© Jeffrey Cheng

Architects:
Location: Taipei City, 
Architect In Charge: I-Ju Chin, Hung-I Lin, Hung-Nan Chu
Design Team: Mu-Chen Chan, Shen-Hung Chiang, Hsin-Hui Cho, Wan-Ju Chang
Project Year: 2012
Photographs: Jeffrey Cheng