Exquisite Minimalist / Arcadian Architecture + Design

© Shining Group

Architects: Arcadian Architecture + Design
Location: ,
Architect In Charge: Alex Yu
Design Team: Ping-Jui Chiang, Jerry Chang, Yu-Shan Huang, Li-Ju Chen, Shuo-Jyun Yin, Yu-Hsien Lin
Area: 510.0 sqm
Year: 2013
Photographs: Shining Group, Courtesy of Arcadian Architecture + Design

Casa De Flore / Arcadian Architecture+Design

Courtesy of Shining Group,Inc.

Architects: Arcadian Architecture+Design
Location: ,
Principal In Charge: Alex Yu
Design Team: Ping-Jui Chiang, Jerry Chang, Yu-Shan Huang, Li-Ju Chen, Shuo-Jyun Yin, Yu-Hsien Lin
Area: 635.0 sqm
Year: 2013
Photographs: Courtesy of Shining Group,Inc.

A Residential Pavilion & Landscape of Hai Hau-The Great / Arcadian Architecture+Design

© Jeffrey Cheng

Architects:
Location: City, Taiwan
Architect In Charge: Alex Yu
Design Team: Jerry Chang, Kobe Lin, Ru-Hsien Huang, Cheng-hui Lo, Chiao-wen Lo, Hanawa Ho, Tzi-Jui Chiang
Interior Designer : Rich Honour Design Group / Ren’e Li
Client: Hai Hau Constructions
Area: 530 sqm
Year: 2012
Photographs: Jeffrey Cheng