No Name Shop / Ali Dehghani, Ali Soltani & Atefeh Karbasi

© Farshid Nasrabadi

Architects: , Ali Soltani, Atefeh Karbasi
Location: Najafabad,
Area: 794 sqm
Year: 2012
Photographs: Farshid Nasrabadi

DGS-Co Office Building / Ali dehghani, Ali soltani & Atefeh karbasi

© Farshid Nasrabadi

Architects: ,
Location: Najafabad, Iran
Year: 2012
Area: 1011 sqm
Client: Mohammad Ayati
Photographs: Farshid Nasrabadi