decaARCHITECTURE

BROWSE ALL FROM THIS FIRM HERE

Voronoi’s Corrals / decaARCHITECTURE

01:00 - 16 November, 2012
Voronoi’s Corrals / decaARCHITECTURE, © Stale Eriksen
© Stale Eriksen
 • Architects

 • Location

  Milos Island, Cyclades, Greece
 • Design Team

  Carlos Loperena, Alexandros Vaitsos, Eva Tsouni, Minna Colakis, Stefanos Nassopoulos, Jo Burtenshaw, Alison Katrii, Roza Giannopoulou
 • Construction

  Carlos Loperena, Dimitra Palaiologou
 • Mechanical Engineer

  George Kavoulakos
 • Structural Engineer

  Christos Kaklamanis
 • Planting Consultant

  Kalliopi Grammatikopoulou
 • Area

  300.0 sqm
 • Project Year

  2012
 • Photographs

© Stale Eriksen © Stale Eriksen © Stale Eriksen © Stale Eriksen +23

Aloni / decaARCHITECTURE

01:00 - 11 January, 2010
Aloni / decaARCHITECTURE, © Erieta Attali
© Erieta Attali
 • Architects

 • Location

  Antiparos, Greece
 • Project Team

  Alexandros Vaitsos, Carlos Loperena, Elena Zabeli, Kyle Gudsell, Katerina Chryssanthopoulou
 • Structural Engineers

  KYMA / Manos Kyriazis
 • Mechanical Engineers

  TEKEM / George Kavoulakos
 • Landscape Designers

  Doxiadis+ / Thomas Doxiadis
 • Owner

  Oliaros AE (Antiparos Design Projects)
 • Contractor

  Kataskevastiki Topometriki Parou ABETE / Nikos Kaggelis
 • Area

  237.0 sqm
 • Project Year

  2008
 • Photographs

© Erieta Attali © Erieta Attali © Erieta Attali © Erieta Attali +14