We’ve built you a better ArchDaily. Learn more and let us know what you think. Send us your feedback »

Daipu Architects

BROWSE ALL FROM THIS FIRM HERE

Office Renovation in Hangzhou / Daipu Architects

  • Architects: Daipu Architects
  • Location: Hangzhou, Zhejiang, China
  • Design Team: Dai pu, Luo yaqin, Wang tiantian
  • Contractor: Zhejiang Sunshine Decoration Engineering Co. Ltd
  • Furniture Manufacture: Hangzhou Runzhu Science & Technology Co. Ltd
  • Area: 640.0 sqm
  • Project Year: 2013
  • Photographs: Xia zhi

© Xia zhi © Xia zhi © Xia zhi © Xia zhi