© Derek Swalwell
© Derek Swalwell
© Eugeni Pons
© Eugeni Pons
Courtesy of Alventosa Morell Arquitectes
Courtesy of Alventosa Morell Arquitectes
© Eduardo Moras
© Eduardo Moras
© Martin Kunze
© Martin Kunze
Courtesy of Simon Conder Associates
Courtesy of Simon Conder Associates
© Yukinori Okamura
© Yukinori Okamura
© Christian Richters
© Christian Richters
© Markus Käch
© Markus Käch
Courtesy of FDC-Studio
Courtesy of FDC-Studio
Courtesy of OK Plan Architects
Courtesy of OK Plan Architects
© Martin Gardner
© Martin Gardner
Courtesy of Joan Puigcorbé
Courtesy of Joan Puigcorbé
© Richard Glover
© Richard Glover
© Patrick Bingham Hall
© Patrick Bingham Hall
© Tobias Hein
© Tobias Hein
© Maximiliano Bort
© Maximiliano Bort
©  Pedro Pegenaute
© Pedro Pegenaute