Courtesy Ofer Bilik Architects
AD Round Up: Leisure Part VI
© Adrià Goula
© Wilson Tungthunya
© Barnabás Imre
Courtesy AWAKE
Courtesy BUDCUD
© R.Urbakavičius, G.Natkevičius
© Song Jae-Young
Courtesy of Ju-Hyun Kim
Courtesy buijsenpennock architects
Courtesy of NFO
© Malgorzata Pstragowska
© Lapo Ruffi
tribune back view
© Ihor Pona
Courtesy of Global Architects and Bloot Architecture
AD Round Up: Leisure Part V