< Back to Atlantic City Boardwalk Holocaust Memorial / Hung-Yin Yen, DESA, and Ching-Yi Chen

 
 
Atlantic City Boardwalk Holocaust Memorial / Hung-Yin Yen, DESA, and Ching-Yi Chen

Original Size