© Hiroshi Sugimoto, Villa Savoye via theworldofphotographers

Original Size