Video: Cityscape Chicago

Cite: Karissa Rosenfield. "Video: Cityscape Chicago" 11 Nov 2012. ArchDaily. Accessed . <http://www.archdaily.com/292439/video-cityscape-chicago/>