< Back to Water Works Park / Sasaki Associates

 
 
Water Works Park / Sasaki Associates

Original Size